Date din comuna

  Educatie ... detalii

  Economie ... detalii

  Paza si ordine ... detalii

  PSI ... detalii

  Sanatate ... detalii

  Religie ... detalii

  Avizier virtual ... detalii

  Traditii si obiceiuri ... detalii

  Zilele comunei ... detalii

  Linkuri utile ... detalii

  free counters

 

 Achizitii publice


 

Invitatie de participare privind "Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in comuna Capu Campului, etapa a II-a".

- Invitatie de participare ; Formulare ; Caiet de sarcini ; Liste cantitati ;

 

Invitatie de participare privind "Modernizare drum comunal in comuna Capu Campului, judetul Suceava.

- Invitatie de participare ; caiet de sarcini ; documente de calificare ; proiect tehnic, inclusiv liste

 

Invitatie de participare privind "Delegarea de gestiune prin concesiune a Serviciului Public al comunei Capu Campului"

- Invitatie ; Model formulare ; Draft contract ; Regulament serviciu ; Caiet Sarcini ; Preturi referinta ; Studiu oportunitate ; Strategie dezvoltare ; Hcl 52

 

Invitatie sa participare pentru depunere oferte la atribuirea prin achizitie directa (procedura proprie) a contractului de Furnizare si distributie pachet alimentar pentru Scoala Gimnaziala "Ioan Barbir" din Comuna Capu Campului, judetul Suceava, in cadrul "Programului-pilot de acordare a unui supliment alimentar pentru prescolarii si elevii din 150 de unitati de invatamant preuniversitar de stat", conform ORDONANTEI DE URGENTA nr. 91 din 19 august 2021 privind aprobarea continuarii Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru prescolarii si elevii din 150 de unitati de invatamant preuniversitar de stat. – (servicii incluse pe anexa nr.2 din legea 98/2016, procedura proprie conform art.111-(1)).

1. Invitatie de participare

2. Documente de calificare(formulare)

3. Caiet de sarcini

 

MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT STRADAL ĪN COMUNA CAPU CĀMPULUI, JUDE?UL SUCEAVA , proiect finantat prin Administratia Fondului pentru Mediu contract de finan?are nerambursabila nr.104/IGES/ 29.06.2021.

1. Invitatia de participare
2. Documentele de calificare (formulare)
3. Caietul de sarcini

4. PTH_Capul Campului incl. listele cu cantitati